Nové požadavky na měření a rozúčtování

Nové požadavky na měření a rozúčtování

29.11.2018

Česká republika, jako člen Evropské unie, musí akceptovat právo EU a přijímat tak vydaná nařízení. V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech se jedná o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU. 

AKTUALIZOVÁNO 14.1.2019 - čtěte zde!

V návaznosti na tuto směrnici musely být v bytových domech osazeny měřiče do konce roku 2016. Tuto povinnost máte pravděpodobně splněnou, avšak víte, co se chystá dále?

Měření a rozúčtování spotřeby tepla a vody čekají nové povinnosti

Evropská komise vydala návrh novely Směrnice 2012/27/EU „o energetické účinnosti“, kdy plánuje zavést výrazné změny mimo jiné i v oblasti měření spotřeby energií a rozúčtování tepla a vody v bytových domech.

Připravovaná novela (pravděpodobně) zavede povinnost:

  • od 1. 1. 2020 instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet, přístroje osazené před 1. 1. 2020 musí být (do)vybaveny dálkovým odečtem nebo vyměněny do 31. 12. 2026,
  • tedy od 1. 1. 2027 musejí být všechny přístroje s dálkovým odečtem.

Vyúčtování tepla a vody bude častější

Další požadavek novely je na četnost zpracování Vyúčtování tepla a vody pro konečné spotřebitele, tedy uživatele bytových jednotek. Dosud česká legislativa stanoví povinnost tohoto vyúčtování s frekvencí nejméně 1x ročně.

Ve Směrnici a jejím návrhu novely je však požadavek na poskytnutí informací o vyúčtování

  • do 31. 12. 2021 minimálně 2x ročně (Směrnice 2012/27/EU),
  • od 1. 1. 2022 každý měsíc, přičemž u vytápění bude možné vyjmout dobu mimo topné období.

Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s vyrovnáním záloh stále jednou ročně

Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s finančním plněním, tedy vyrovnáním přeplatků a nedoplatků, bude prováděno minimálně 1x ročně jako dosud. Nicméně v pravidelných měsíčních intervalech musí být koneční spotřebitelé informováni o jejich skutečné spotřebě včetně porovnání spotřeby se stejným obdobím v minulosti.

Tato povinnost se váže na domy, kde jsou přístroje s dálkovým odečtem. Jejich povinná instalace je při pravidelné výměně od r. 2020, přístroje s dřívější montáží musí být vyměněny (popř. dovybaveny dálkovým odečtem) do konce r. 2026.

Pozn.: uvedené požadavky na přístroje se týkají indikátorů topných nákladů (poměrové měřiče), měřičů tepla (kalorimetry), vodoměrů teplé vody.

Nové požadavky na měření spotřeby tepla a vody se musí implementovat do české legislativy

Výše uvedené požadavky Směrnice a návrhu novely této směrnice musí být implementovány do české legislativy do roku 2020. Přesné vymezení požadavků na měření spotřeby tepla a vody a pravidla pro vyúčtování energií budou zřejmá až s příchodem patřičného českého zákona či vyhlášky.

Měřiče vybírejte s výhledem do budoucna

Již v tuto chvíli lze však doporučit myslet dopředu a vybírat MĚŘIČE S DÁLKOVÝM ODEČTEM, s dostupným odečtovým zařízením pro případ, že si budete chtít provádět odečty sami. A samozřejmě KVALITNÍ ROZÚČTOVACÍ SLUŽBU, která Vám vyhotoví jak řádné rozúčtování, tak měsíční informace o spotřebě za příznivé ceny.

Legislativní změny bedlivě sledujeme, naše zákazníky včas informujeme a hledáme pro ně vhodná řešení. Rádi nabídneme naše služby i Vám. Kontaktujte nás.

ostatní novinky
Nové požadavky - aktualizováno!Nové požadavky - aktualizováno! 14.1.2019

V oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody v bytových domech byla nově vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Cena vody 2018 - HK, Pardubice a okolíCena vody 2018 - HK, Pardubice a okolí 15.5.2018

Připravili jsme pro Vás přehled cen vodného a stočného ve vybraných městech Královéhradeckého a Pardubického kraje pro rok 2018. Nejlépe jsou na tom obyvatelé Žamberka a Jaroměře, kde cena vodného a stočného sahá pod hranici 60 Kč.

Rozúčtování na počkání? Rozúčtování na počkání? 3.11.2017

Pro nás žádný problém! Čekáte dlouho na vyhotovení rozúčtování? Blíží se schůze obyvatel domu a rozúčtování v nedohlednu? Bombardují vás nájemníci s dotazem „Kdy bude vyúčtování?“ a vy neznáte odpověď?

5