Produkty
Proč nás oslovit?
  • Flexibilní přístup
  • Řešení na míru
  • Moderní vybavení
  • Spolehlivý zkušený tým

Legislativa pro rozúčtování energií

Rozúčtování nákladů za spotřebované energie v bytovém domě je legislativně podloženo v několika právních předpisech. Připravili jsme pro vás přehled všech důležitých zákonů a vyhlášek, které se touto problematikou zabývají.

Zákon 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb.

Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „služby“) a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

Službami jsou zejména dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávka vody a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid, umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu, provoz a čištění komínů, odvoz komunálního odpadu.

Vyhláška 269/2015 Sb.

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům

Metodický pokyn k zákonu 67/2013 Sb. 

Tento metodický pokyn ve znění pozdějších předpisů se týká zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky č. 269/2015 Sb.

Vyhláška 237/2014 Sb.

Vyhláška 237/2014 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb.), kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie.

Vyhláška 120/2011 Sb.

Směrná čísla roční spotřeby vody.

Nařízení vlády 366/2013 Sb.

Nařízení vlády 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (k provedení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Toto nařízení upravuje mj. způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, části nemovité věci, které jsou společné a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

Vyhláška 405/2015 Sb.

Vyhláška 405/2015 Sb. o způsobu dělení nákladů na dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie.

Zákon 318/2012 Sb.

Zákon 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů – změna 310/2013 Sb. Zejména část:

§ 7a Průkaz energetické náročnosti

který je povinen předložit vlastník jednotky při prodeji (a od 1.1.2016 nájemci) lze nahradit dle odst. 7 vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Vyhláška 194/2007 Sb.

Dle této vyhlášky se mají společně vytápěné prostory v obytných domech v průběhu topného období vytápět tak, aby v nich byla zabezpečena výpočtová teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem budovy.

Zajímá vás ohledně legislativy a rozúčtování energií více? Neváhejte nás kontaktovat.

neváhejte nás kontaktovat

1